hotline: 0908 287 626
email: info@nguyenaudio.com

Paradigm

Paradigm là hãng loa có lịch sử hình thành cách đây hơn 35 năm đang sở hữu nhà máy với qui mô sản xuất và công nghệ thuộc hàng tiên tiến nhất của ngành công nghiệp hi-fi audio.

Với hơn 200 giải thưởng chuyên ngành âm thanh trên toàn thế giới, Paradigm là một trong những thương hiệu sở hữu chuỗi sản phẩm có tiêu chí chất lượng/giá thành tốt nhất hiện nay. Để đạt được vị thế đó, ngoài việc đầu tư cho Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cao PARC, Paradigm còn sở hữu đại công xưởng với khả năng tự sản xuất gần như mọi thành phần cấu tạo nên một đôi loa mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào khác.

Indoor/Outdoor Speaker
10,320,000 đ / Cái
Indoor/Outdoor Speaker
9,020,000 đ / Cái
Indoor/Outdoor Speaker
9,020,000 đ / Cái
Indoor/Outdoor Speaker
7,730,000 đ / Cái
Indoor/Outdoor Speaker
5,150,000 đ / Cái
Indoor/Outdoor Speaker
3,600,000 đ / Cái
Loa subwoodfer sân vườn mô phỏng hình nấm
59,430,000 đ / Cái
Loa subwoodfer sân vườn mô phỏng hình nấm
43,920,000 đ / Cái
Loa sân vườn
14,190,000 đ / Cái
Loa sân vườn
7,730,000 đ / Cái
Loa mô phỏng hình phiến đá
11,610,000 đ / Cái
Loa mô phỏng hình phiến đá
7,730,000 đ / Cái