hotline: 0908 287 626
email: info@nguyenaudio.com
Chính sách bảo hành

I. PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH:

Các sản phẩm Loa, Ampli, Music server, CD, DAC do Công ty TNHH Nguyễn Audio phân phối tại Việt Nam sẽ được bảo hành theo phương thức sau:

- Khi mua sản phẩm, Quý Khách yêu cầu nơi bán điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Bảo Hành, thời hạn bảo hành của sản phẩm đó sẽ được tính từ ngày Quý khách mua sản phẩm. Quý khách phải xuất trình Phiếu Bảo Hành khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm.

II. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM:

1. Quý Khách phải kèm theo Phiếu Bảo Hành có đầy đủ thông tin theo quy định.

2. Và sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí theo đúng thời hạn quy định nếu: Tem Niêm; Tem Kiểm Soát trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn.

3. Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống Trung Tâm Bảo Hành của công ty TNHH Nguyễn Audio.

III. CÁC